Over ons

Duurzaamheid bij Hotel Arnhem

Van der Valk Hotel Arnhem heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Op deze pagina leest u meer over onze duurzame initiatieven.

Onze duurzame initiatieven

Gouden Green Key certificering

De GOUDEN GREEN KEY certificering is in ons bezit!

We zijn trots op alle medewerkers, omdat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hierbij geven wij u algemene informatie over Green Key:

De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving.

De Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt. De GREEN KEY is een middel om het duurzame imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te communiceren.

Om voor de Green Key in aanmerking te komen moeten ondernemers veel maatregelen nemen met betrekking tot milieuzorg en MVO. Deze maatregelen zijn deels verplicht, deels optioneel. Green Key Nederland kent drie niveau's: Brons, Zilver en Goud. Hoe meer optionele maatregelen een ondernemer invult, hoe hoger de uiteindelijke uitslag is. Van der Valk Hotel Arnhem heeft een Gouden certificaat.

Bron: www.greenkey.nl

MVO verklaring

Geachte gast,

De unieke ligging van Hotel Arnhem levert een grote bijdrage aan het succes van onze onderneming. Midden in de natuur, op de prachtige Veluwe, ontvangen wij al bijna 40 jaar gasten, en we hopen dit nog decennia lang te mogen blijven doen. De natuur is voor ons zeer belangrijk en mede om die reden staat duurzaam ondernemen hoog op ons prioriteitenlijstje.

Wij streven er dagelijks naar onze eigen milieubelasting zoveel mogelijk te beperken en zo bewust mogelijk om te gaan met onze omgeving. Enkele initiatieven die wij hanteren zijn:

 • Onze gasten, collega's en leveranciers worden geïnformeerd over ons duurzaamheidsbeleid;
 • Wij houden toezicht op de afvalscheiding door personeel en stimuleren afvalscheiding door onze gasten;
 • We leveren een bijdrage aan diverse maatschappelijke doelen door giften en sponsoring. Zo sponsoren wij onder andere het goede doel KidsRights en organiseren we elk jaar een kerstdiner voor het Nationaal Ouderenfonds;
 • We werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en geven de voorkeur aan verantwoorde producten met een milieu- en/of sociaal keurmerk zoals schoonmaakmiddelen, handzeep en print-, toilet,- en keukenpapier;
 • Onze keuken werkt waar mogelijk met biologische producten, het liefste uit de streek;
 • Het koffiedrab afval wordt gescheiden en verwerkt als pallet brandstof;
 • De vloerbedekking in het hotel is gemaakt van gerecyclede visnetten;
 • Als partner van ‘Vis & Seizoen’ stimuleren wij duurzame visvangst;
 • Met onze grootste leveranciers hebben we een duurzaamheidverklaring ondertekend, en we hebben we een duurzaam inkoopbeleid uitgeschreven welke terug te vinden is op onze website;
 • Er zijn meerdere oplaadpunten voor elektrische auto's, fietsen en scooters;
  We hechten veel waarde aan de natuur. Daarom promoten wij fiets- en wandelroutes en een bezoek aan de Hoge Veluwe.

Heeft u tips of suggesties ter verduurzaming? Wij horen deze graag!

Momenteel staat de "4e generatie Valken" in Hotel Arnhem aan het roer. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen en continu te blijven anticiperen op milieu en omgeving, hopen wij dat de 8e generatie Valken úw achterkleinkinderen over 100 jaar nog steeds in Hotel Arnhem mogen verwelkomen!

Namens de directie en het management team,

Bart van der Valk
Arnhem, januari 2019

Duurzaam inkoopbeleid

Overzicht

In Van der Valk Hotel Arnhem streven we naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee ook de markt gestimuleerd wordt naar een meer innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop. Dit doen we door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken, door de gehele productlevenscyclus van groei tot teruggang te onderzoeken en de mogelijkheid tot fair-trade, bio-gecertificeerde en/of streekproducten te overwegen. Bij de keuzes betreffende de inkoop van producten houden we rekening met het effect op het milieu en op de mensheid. Hierbij kijken we naar elk product en dienst op zich, waardoor de keuze van de leveranciers en de producten gebaseerd is op wat het beste is voor de omgeving en het milieu.

Beleid

Als deel van ons MVO-beleid om onze omgeving een gezonder en beter woon- en werkklimaat te maken, streven we naar het inkopen van producten en materialen die gecertificeerd zijn met een milieukeurmerk of die fair-trade, recyclebaar, bio-gecertificeerd, energie-efficiënt of streekgebonden zijn. We trachten ons afval zoveel mogelijk te beperken door het gebruik van composteerbare materialen en het scheiden van meerdere afvalfracties. Met onze grootste leveranciers hebben we een duurzaamheidsverklaring ondertekend waarin we concrete afspraken hebben gemaakt betreffende de ontwikkeling van een duurzamer beleid en een duurzame samenwerking. Ook geven we voorkeur aan leveranciers die een duurzaamheidbeleid hebben en duurzame goederen leveren.

Doel

Het doel is om richtlijnen in kaart te brengen die de inkoop van duurzame producten en diensten stimuleren, zonder de prestaties van het hotel te compromitteren. Bij de inkoop van producten wordt naar lange termijn besparingen gekeken in tegenstelling tot kostenbesparingen op korte termijn. We erkennen dat afval gereduceerd kan worden door het gebruikmaken van herbruikbare producten en van composteerbare en recyclebare materialen. Door het kopen van biologische producten dragen we bij aan het creëren van een pesticidenvrije wereld, en door de inkoop van streekproducten streven we naar het terugbrengen van de CO2 emissies die ontstaan door transport. Ter ondersteuning van dit initiatief zal het hotel, als integraal onderdeel van het inkoopproces, vragen de leveranciers aan te geven wanneer er een alternatief product op de markt is welke fair-trade of eco-gecertificeerd is.

Richtlijnen

Verantwoordelijk

 • Inkoopmanager & Hoofd Technische Dienst
 • Green Team
 • Hotelmanager

De inkoopdoelstellingen worden tenminste jaarlijks herzien en beoordeeld. De prestaties worden geëvalueerd en nieuwe doelstellingen zullen worden geformuleerd.

Inkooprichtlijnen

Selecteren van minder milieubelastende en sociaal verantwoorde F&B producten*
Terugbrengen van het gebruik van milieubelastende bestanddelen. Dit wordt gedaan door het gebruikmaken van:

 • Schoonmaak- en vatwasmiddelen met een milieukeurmerk (EU Ecolabel, EcoCert)
 • Brandblussers met het keurmerk Milieukeur
 • Beperken van verpakkingsmateriaal d.m.v. minimaliseren van monoverpakkingen bij suiker, koffiemelk, vleeswaren, kaas, yoghurt, muesli, cornflakes en kofiekoekjes
 • Voorkeur geven aan lokale leveranciers, leveranciers die duurzame goederen leveren of leveranciers met wie een duurzaamheidsverklaring is ondertekend. Door het ondertekenen van de duurzaamheidsverklaring geeft de leverancier aan dat hij zich inzet voor verantwoord ondernemen en een duurzame samenwerking
 • Informeren naar duurzame bouwmaterialen tijdens nieuwbouw, verbouw en/of renovatie
 • Zorgen voor minder schadelijke productieprocessen door de inkoop van minder milieubelastend papier met een milieukeurmerk zoals Europees Ecolabel, Nordic Swan of
 • Blaue Engel, FSC of PEFC mits deze ECF/TCF
 • Beperken van restafval door het scheiden van afvalfracties (papier, kartons, glas, KGA, cartridges en toners, swill en blik )
 • Energiebesparende maatregelen toepassen door energie-efficiënte verlichting in te kopen, zoals LED, PL, TL en spaarlampen (in tegenstelling tot halogeen en gloeilampen). Tevens wordt energie-efficiënte apparatuur ingekocht met een A-label
 • Waterbesparende maatregelen toepassen door bij de douches een maximale doorstroming van 9 liter per minuut, bij de kranen 3,8 liter per minuut en bij de toiletten 6 liter per spoeling te realiseren. Om deze doorstroming te realiseren worden water doorstroombegrenzers ingekocht.
 • Bij aanschaf van nieuwe apparatuur wordt voorkeur geven aan energiezuinige en waterbesparende apparatuur.

* Onder minder milieubelastende producten of sociaal verantwoorde producten worden producten verstaan met erkende certificeringen, zoals EKO, Europe es biologisch keurmerk, Label rouge, Fair Trade, Max Havelaar, UTZ, Rainforest Alliance, MSC (Marine Stewardship Council), USDA Organic, Soil Association, Krav, Bio-garantielabel, Bio-Siegel, Demeter, Milieukeur, Europees Ecolabel, Biologique (AB). Tevens vallen hieronder ook streekgebonden producten.

KidsRights

'Ieder kind heeft talenten, ieder kind heeft dromen. KidsRights vindt dat ieder kind het recht heeft om het grote potentieel dat het in zich heeft te ontplooien.'

Van der Valk Hotel Arnhem vindt dat ook en is daartoe al jarenlang sponsor van deze organisatie. Peter en Gera Van der Valk zijn in verschillende opzichten betrokken bij KidsRights. Helpt u ook?

Over KidsRights

Kinderen zijn changemakers. KidsRights werkt samen met kinderen aan een wereld waarin kinderrechten worden gewaarborgd. KidsRights is ervan overtuigd dat kinderrechten beter nageleefd worden wanneer kinderen zelf meebeslissen over de zaken die hen direct aangaan en zij zelf in actie kunnen komen.

KidsRights zorgt ervoor dat kinderen gehoord worden. Samen met kinderen vragen wij wereldwijd aandacht voor de kracht van kinderen als changemakers en voor de Rechten van het Kind. Daarnaast ontdekt KidsRights jonge changemakers over de hele wereld: kinderen die zelf in actie komen om hun positie te verbeteren. Hun initiatieven zijn soms klein, maar door kinderen te ondersteunen en aan het woord te laten, kunnen zij een groots effect hebben. KidsRights biedt hen een internationaal podium om hun boodschap te delen. Zij krijgen steun om hun lokale acties te versterken en uit te breiden. Ook doet KidsRights onderzoek om hen en anderen inzicht te geven in de status van kinderrechten wereldwijd.

Samen met kinderen als changemakers inspireert KidsRights een wereldwijde beweging voor kinderrechten.

Wilt u meer weten over KidsRights? Klik dan hier.

 

WKK

Hotel Arnhem is in het bezit van een zogeheten WKK-installatie. Warmtekrachtkoppelingtechniek zet gas in één proces om in zowel elektriciteit als warmte. Een dubbel rendement dus. Daarom wordt deze beproefde technologie wereldwijd erkend als een milieuvriendelijker alternatief voor de traditionele gecentraliseerde vormen van energieopwekking. Het biedt daarnaast talrijke financiële en operationele voordelen:

 • Verlaging van de primaire energiekosten tot wel 30%
 • Besparingen op investeringen in bijvoorbeeld ketels
 • Overheidssubsidies
 • Belastingvoordelen
 • Verhoogde betrouwbaarheid in de levering van energie
 • Efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen (totaal rendement tot meer dan 90%)
 • Mogelijkheid van eigen noodstroomvoorziening
 • Lagere CO2-uitstoot
Oplaadpunt elektrische auto

Het is mogelijk om uw elektrische auto op te laden bij Hotel Arnhem. Met onze oplaadpunten is het mogelijk om te snelladen (DC) en om 'normaal' te laden (AC).